Video

Video (15)

Thứ ba, 08 Tháng 5 2018 13:38

Dâng Hoa Mừng Ngày Thánh Mẫu 07-05-2017

Written by
Thứ sáu, 26 Tháng 8 2016 15:01

Dâng Hoa Mừng Kính Đức Mẹ Lavang 14-08-2016

Written by
Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 14:50

Dâng hoa ngày 08/05/16

Written by

Dâng hoa ngày 08/05/16

Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 14:23

Dâng hoa ngày 01/05/16

Written by

Dâng hoa ngày 01/05/16

Thứ năm, 15 Tháng 10 2015 20:25

04.10.2015 Bổn Mạng Ca Ðoàn Têrêsa Brisbane

Written by
Thứ bảy, 05 Tháng 9 2015 19:22

16.08.2015 Ðại Lễ Kính Ðức Mẹ La Vang

Written by
Thứ hai, 10 Tháng 8 2015 17:39

17.05.2015 Ngày Thánh Mẫu CĐCGVN Brisbane

Written by
Thứ bảy, 09 Tháng 5 2015 19:30

03.05.2015 Dâng Hoa Kính Ðức Mẹ

Written by
Thứ bảy, 04 Tháng 10 2014 19:51

Video Sa Mac Niem Tin VII 2014 - XĐ Saviô Brisbane

Written by