THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC RƯỚC LỄ 

           Xin kính mời Toàn Thể Cộng Đồng Dân Chúa cùng tham dự Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích RƯỚC LỄ VÀ THÊM SỨC cho em Thiếu Nhi trong Cộng Đồng vào Chúa Nhật này ngày 23/10/2016 lúc 6g00 tối tại Trung Tâm CĐCGVN Brisbane . Thánh Lễ sẽ được tổ chức ngoài trời do Đức Cha   Joseph Oudeman Chủ Tế . Xin Toàn Thể Cộng Đồng cùng nhắc nhở nhau tham dự để Cầu Nguyện cho các em. Trân trọng kính mời

LM Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD