Hien Thu

Hien Thu

Thứ ba, 08 Tháng 5 2018 13:38

Dâng Hoa Mừng Ngày Thánh Mẫu 07-05-2017

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2017 19:58

GIÁO HỌ PHÊRÔ

NGÀY 02/7/2017, RƯỚC KIỆU 5 GIỜ 30 CHIỀU, THÁNH LỄ 6 GIỜ CHIỀU. SAU THÁNH LỄ CÓ TIỆC MỪNG TẠI HALL CỘNG ĐỒNG