Phi Long

Phi Long

Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 14:50

Dâng hoa ngày 08/05/16

Dâng hoa ngày 08/05/16

Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 14:23

Dâng hoa ngày 01/05/16

Dâng hoa ngày 01/05/16

Thứ bảy, 09 Tháng 5 2015 19:30

03.05.2015 Dâng Hoa Kính Ðức Mẹ

Thứ năm, 15 Tháng 10 2015 20:25

04.10.2015 Bổn Mạng Ca Ðoàn Têrêsa Brisbane

Thứ bảy, 05 Tháng 9 2015 19:22

16.08.2015 Ðại Lễ Kính Ðức Mẹ La Vang

Thứ bảy, 28 Tháng 6 2014 19:15

30 Years of Xu Doan Savio - Brisbane

GIA ĐÌNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TÊRÊSA PHANXICÔ

 

Gia đình Lòng Chúa Thương Xót được thành lập năm 2010, do Cha Micae Nguyễn Trường Luân,
Mục đích của chúng tôi là thực hành lệnh truyền của Chúa Giêsu đã mặc khải qua với Thánh Nữ Faustina :
- Loan Truyền Lòng Thương Xót của Ngài cho Nhân Loại, không phân biệt Tôn Giáo hay Sắc Tộc “Các con hãy làm bất cứ điều gì để loan truyền long thương xót của Ta, thì mọi việc ta sẽ ban cho”
- Cầu Nguyện
- Làm việc Bác ái v...v...
Sinh Hoạt Giáo Xứ St Mark và Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.
• Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh
• Lễ Bổn Mạng : Thánh Têresa 1-10 vàThánhPhanxico 4-10
• Mỗi Tuần, vào Chúa Nhật đúng 3giờ chiều, Cầu Nguyện và lần chuỗi kính long thương xót Chúa tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
• Mỗi tháng, vào thứ sáu đầu tháng cũng vào 3giờ chiều, cầu nguyện, Chuỗi Thương Xót, Thuyết Giảng và Chầu Thánh Thể Kính Lòng Chúa Thương Xót,
Do Cha Giuse Vũ Minh Nguyên đảm trách,
Ngoài những giờ cầu nguyện chung trên đây, cứ vào 3 giờ chiều mỗi ngày cho dù chúng ta đang ở đâu hoặc làm gì, thì cũng có thể dừng lại, dâng lên Chúa Chuỗi Kinh Thương Xót, vì Kinh nầy có một mầu nhiệm thật cao cả....

Xin kính mời Quý ông Bà Và Anh Chị Em bớt chút thời gian để chúng ta cùng hướng về Lòng Thương Xót.

CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ HIỆN THÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT, VÌ VẬY
ĐẾN VỚI ĐỨC KITÔ LÀ ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Linh Mục linh Hướng:
- Cha Giuse Vũ Minh Nguyên SVD (Tuyên úy CĐCGVN Brisbane)
- Cha Micae Nguyễn Trường Luân CSsR (USA)
- Father Daniel Carroll Giáo Xứ Jindalee/Darra Brisbane
Thành Viên Ban Điều Hành:
• Teresa Nguyễn Thị Hồng Khanh 0437237 637
• Catarina Lê Thị Thanh Thủy 0470098378 / 3879 6454
• Gioan kim Đinh Mạnh Bình 0424840437
• Anna Hoàng Thị Kim Anh 0423 445 531
• Maria Nguyễn Thị Huy 3848 3610
• Anton Nguyễn Duy Long 0415 323 626
• Andre Tranne

Thứ sáu, 26 Tháng 6 2015 18:10

PHONG TRÀO CANH TÂN ĐĂC SỦNG THÁNH LINH

Mục đích và Đường Hướng Hoạt Động của
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh
Việt Nam tại Brisbane
(VN-CCR)

 

photo2photo1photo3

Lời mởi đầu

Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh Việt Nam tại Brisbane (CTĐS TL - VN-CCR) đã chính thức thành hình khi Đức Tổng Giám Mục Mark Colridge của Tổng Địa Phận Brisbane ủy quyền và xức dầu sai đi vào ngày 2 tháng 3 năm 2013.

 • VN-CCR là một nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo (Catholic Charismatic Renewal or CCR) tại Brisbane.
 • VN-CCR chính thức liên kết và hoạt động tích cực với CCR Brisbane Association (Đoàn Thể Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo của Tổng Địa Phận Brisbane). CCR Brisbane Association là sự kết hợp của trên 35 nhóm cầu nguyện CCR trong Tổng Địa Phận Brisbane.
 • Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh Việt Nam hoạt động tại nhà thờ St. Mark Inala, cũng như tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.
 • Cha Joseph Vũ Minh Nguyên là Cha Tuyên Úy của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Brisbane, và cũng là Cha Linh Hướng của CTĐS TL.

Mục đích của CTĐS TL

Vai trò chính yếu của nhóm cầu nguyện CTĐS TL là để phục vụ các cộng đồng giáo xứ tại Brisbane, qua lời cầu nguyện, bằng những phương cách sau đây:

 • Cung cấp các cơ hội để giúp người Dân Chúa khai triển một mối quan hệ sâu thẳm cá nhân với Chúa Giêsu.
 • Tạo một bầu không khí mà trong đó người Dân Chúa có thể phát triển một đời sống cầu nguyện cá nhân, được bao quanh bởi những người tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện.
 • Giúp người Dân Chúa được trải nghiệm Phép Dìm trong Chúa Thánh Thần, lãnh nhận ơn Hoán Cải, Canh Tân đời sống, và bước vào một đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, để hướng về trung tâm điểm duy nhất là Chúa GiêSu KiTô.
 • Khuyến khích mọi người nhận ra và nuôi dưỡng những hồng ân và và đặc sủng thiêng liêng của họ (như Thánh Phao Lô đã đề cập trong 1 Corinthians 12 và 14), để sử dụng và phục vụ người khác.
 • Cầu nguyện cho nhu cầu của các cộng đồng giáo xứ và cho các cá nhân.

Đường Hướng Hoạt Động

Các thành viên CTĐS TL cầu nguyện chung vào thứ tư mỗi tuần, từ 7 giờ tối đến 8:30 tối:

 • Các thứ tư đầu tháng được tổ chức tại St. Mark’s, dùng cả hai tiếng Việt và Anh. Cha Chánh Xứ Stephen Pilly cử hành Thánh Lễ Chữa Lành trong các tuần đầu tháng này.
 • Các thứ tư khác trong tháng được tổ chức tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam (TTCĐCGVN), dưới sự hướng dẫn tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể của Cha Joseph Vũ Minh Nguyên.

Ngoài các buổi cầu nguyện hằng tuần, nhóm cầu nguyện CTĐS TL cũng tổ chức các khóa tĩnh tâm hàng năm. Các khóa tĩnh tâm gọi là Life in the Spirit Seminar (LiSS) thường được các nhóm cầu nguyện CCR trong Tổng Địa Phận Brisbane tổ chức hàng năm.

Nhóm cầu nguyện VNCCR cũng đã tích cực giúp tổ chức và tham gia vào các hoạt động CCR Brisbane và các nhóm Cầu Nguyện CCR Úc trong vùng miền Tây (West Deanery).

photo4

2013

photo5

2016

 

Ban Điều Hành

Điều Phối Viên (Coordinator): Mr. Vũ Kim Thanh (Paul Vukim)
Phó Điều Phối Viên #1 (Assistant Coordinator #1): Mr. Vũ Tiến (Nội Vụ - Vietnamese Interface)
Phó Điều Phối Viên #2 (Assistant Coordinator #2): Mrs. Nguyễn Hương Thủy (Ngoại Vụ - External Interface)
Thư Ký (Secretary): Mrs. Huỳnh Kiều Trinh
Thủ Quỹ (Treasurer): Mrs. Vũ Kim Cúc

Liên Lạc

Mr. Vũ Kim Thanh (Paul Vukim) – Mob: 0452 429654
Mr. Vũ Tiến – Mob: 0433 151688
Mrs. Nguyễn Hương Thủy – Mob: 0433 139 396

Email address:
Website: vnccr.net

Thứ tư, 13 Tháng 5 2015 22:07

Sinh Hoạt Tháng 3&4/2015

SINH HOẠT BRISBANE THÁNG 3 & THÁNG 4 NĂM 2015

 

Bổn mạng Giáo Họ Giuse :

Từ sáng sớm ngày Chúa Nhật 22/03/2015 có rất đông Quý Vị trong Giáo Họ Giuse đã có mặt tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo VN để dọn dẹp, trang trí và chuẩn bị các món ăn cho Đại Lễ Mừng Bổn Mạng của Giáo Họ. Một điểm son cũng như một bước đầu mới thật tốt đẹp qua sự quyết định của tất cả các Trùm 5 Giáo Họ là mỗi khi một Giáo Họ mừng Bổn Mạng Giáo Họ thì 4 Giáo Họ còn lại sẽ cùng nắm tay nhau giúp đỡ Giáo Họ đó để tổ chức Bổn Mạng vừa bỏ công vừa bỏ sức cùng nhau chia sẻ trong tinh thần hiệp nhất liên kết của 5 Giáo Họ với nhau để xây dựng tình liên ái huynh đệ.

Thứ tư, 13 Tháng 5 2015 20:35

Sinh Hoạt Tháng 2/2015

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM BRISBANE THÁNG 2.2015

 

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Tiếp sau những nhộn nhịp chuẩn bị cho dịp Tết Giao Thừa và sự linh thiêng của những Thánh Lễ đầu năm, Cộng Đồng bước vào Mùa Chay Thánh. Năm nay Cộng Đồng được cha Nguyễn Trọng Tước, “Tầm Thường” đến với Cộng Đồng. Trên 40 quý anh chị cùng với cha Tuyên Úy đã quyết định “leo núi” để gặp gỡ Chúa cách tha thiết hơn trong sự hướng dẫn của cha Tầm Thường qua khóa Linh Thao.