Sinh Hoạt Giáo Họ Micae vào cuối tuần.

Sinh Hoạt Giáo Họ Micae vào cuối tuần. (2)

Thứ bảy, 17 Tháng 6 2017 19:58

GIÁO HỌ PHÊRÔ

Written by Hien Thu

NGÀY 02/7/2017, RƯỚC KIỆU 5 GIỜ 30 CHIỀU, THÁNH LỄ 6 GIỜ CHIỀU. SAU THÁNH LỄ CÓ TIỆC MỪNG TẠI HALL CỘNG ĐỒNG

Thứ bảy, 16 Tháng 11 2013 11:00

Liên Lạc BLANK

Written by