Thứ sáu, 26 Tháng 6 2015 18:10

PHONG TRÀO CANH TÂN ĐĂC SỦNG THÁNH LINH

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Mục đích và Đường Hướng Hoạt Động của
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh
Việt Nam tại Brisbane
(VN-CCR)

 

photo2photo1photo3

Lời mởi đầu

Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh Việt Nam tại Brisbane (CTĐS TL - VN-CCR) đã chính thức thành hình khi Đức Tổng Giám Mục Mark Colridge của Tổng Địa Phận Brisbane ủy quyền và xức dầu sai đi vào ngày 2 tháng 3 năm 2013.

 • VN-CCR là một nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo (Catholic Charismatic Renewal or CCR) tại Brisbane.
 • VN-CCR chính thức liên kết và hoạt động tích cực với CCR Brisbane Association (Đoàn Thể Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo của Tổng Địa Phận Brisbane). CCR Brisbane Association là sự kết hợp của trên 35 nhóm cầu nguyện CCR trong Tổng Địa Phận Brisbane.
 • Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh Việt Nam hoạt động tại nhà thờ St. Mark Inala, cũng như tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.
 • Cha Joseph Vũ Minh Nguyên là Cha Tuyên Úy của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Brisbane, và cũng là Cha Linh Hướng của CTĐS TL.

Mục đích của CTĐS TL

Vai trò chính yếu của nhóm cầu nguyện CTĐS TL là để phục vụ các cộng đồng giáo xứ tại Brisbane, qua lời cầu nguyện, bằng những phương cách sau đây:

 • Cung cấp các cơ hội để giúp người Dân Chúa khai triển một mối quan hệ sâu thẳm cá nhân với Chúa Giêsu.
 • Tạo một bầu không khí mà trong đó người Dân Chúa có thể phát triển một đời sống cầu nguyện cá nhân, được bao quanh bởi những người tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện.
 • Giúp người Dân Chúa được trải nghiệm Phép Dìm trong Chúa Thánh Thần, lãnh nhận ơn Hoán Cải, Canh Tân đời sống, và bước vào một đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, để hướng về trung tâm điểm duy nhất là Chúa GiêSu KiTô.
 • Khuyến khích mọi người nhận ra và nuôi dưỡng những hồng ân và và đặc sủng thiêng liêng của họ (như Thánh Phao Lô đã đề cập trong 1 Corinthians 12 và 14), để sử dụng và phục vụ người khác.
 • Cầu nguyện cho nhu cầu của các cộng đồng giáo xứ và cho các cá nhân.

Đường Hướng Hoạt Động

Các thành viên CTĐS TL cầu nguyện chung vào thứ tư mỗi tuần, từ 7 giờ tối đến 8:30 tối:

 • Các thứ tư đầu tháng được tổ chức tại St. Mark’s, dùng cả hai tiếng Việt và Anh. Cha Chánh Xứ Stephen Pilly cử hành Thánh Lễ Chữa Lành trong các tuần đầu tháng này.
 • Các thứ tư khác trong tháng được tổ chức tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam (TTCĐCGVN), dưới sự hướng dẫn tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể của Cha Joseph Vũ Minh Nguyên.

Ngoài các buổi cầu nguyện hằng tuần, nhóm cầu nguyện CTĐS TL cũng tổ chức các khóa tĩnh tâm hàng năm. Các khóa tĩnh tâm gọi là Life in the Spirit Seminar (LiSS) thường được các nhóm cầu nguyện CCR trong Tổng Địa Phận Brisbane tổ chức hàng năm.

Nhóm cầu nguyện VNCCR cũng đã tích cực giúp tổ chức và tham gia vào các hoạt động CCR Brisbane và các nhóm Cầu Nguyện CCR Úc trong vùng miền Tây (West Deanery).

photo4

2013

photo5

2016

 

Ban Điều Hành

Điều Phối Viên (Coordinator): Mr. Vũ Kim Thanh (Paul Vukim)
Phó Điều Phối Viên #1 (Assistant Coordinator #1): Mr. Vũ Tiến (Nội Vụ - Vietnamese Interface)
Phó Điều Phối Viên #2 (Assistant Coordinator #2): Mrs. Nguyễn Hương Thủy (Ngoại Vụ - External Interface)
Thư Ký (Secretary): Mrs. Huỳnh Kiều Trinh
Thủ Quỹ (Treasurer): Mrs. Vũ Kim Cúc

Liên Lạc

Mr. Vũ Kim Thanh (Paul Vukim) – Mob: 0452 429654
Mr. Vũ Tiến – Mob: 0433 151688
Mrs. Nguyễn Hương Thủy – Mob: 0433 139 396

Email address:
Website: vnccr.net

Read 2189 times Last modified on Thứ sáu, 25 Tháng 11 2016 23:40