• 27 10
  PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SỦNG 07:00 pm to 08:00 pm

  Xin kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em và các     Bạn Trẻ tham dự các buổi tĩnh tâm với chủ đề: “TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ”  tại Nhà Nguyện CĐCGVN: bắt đầu

 • 28 10
  Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện 10:00 am to 11:00 am

  Thánh Lễ Tưởng Niệm    và Cầu Nguyện cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm Lần thứ 54 Cùng các Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa “Vị Quốc Vong Thân” Sẽ

 • 29 10
  GIÁO HỌ MICAE 08:30 pm to 09:30 pm

  Xin kính mời các thành viên trong Giáo Họ Micae đến tham dự buổi đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ vào Chúa Nhật 29/10 tại tư gia Anh Chị Minh -Thương, số 43 Harrington

 • 27 10 - 29 10
 • 01 11 - 12 11

Bản Tin Mới Nhất