Thứ tư, 08 Tháng 7 2015 07:46

Bài Đọc Hàng Tuần-Chúa Nhật 14 Thường Niên-Năm B

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

Bài Đọc Hàng Tuần

05/07/2015 Chúa Nhật 14 Thường Niên -  Năm B

Bài đọc 1:                              Ed 2, 2-5

Chúng vốn là nòi phản loạn, chúng phải biết rằng co một ngôn sứ đang ở giữa chúng.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

Bấy giờ, thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Đức Chúa phán với tôi, và làm cho chân tôi đứng vững; tôi đã nghe tiếng Người phán với tôi. Người phán vời tôi: " Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến với con cái Ít-ra-en, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại Ta; chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại Ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đã, chính Ta sai ngươi đến với chúng ; " Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này". Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở  giữa chúng".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp ca                                   Tv 122, 1-2a.2bcd.3-4 (Đ. c.2cd)

Măt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, tới khi Người xót thương chút phận.

1)  Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng dang ngự trên trời. Quả thực như mắt của gia nhân, hướng nhìn tay ông chủ.

2)  Như mắt cua nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa, là Thiên Chúa chúng ta, tới khi Người xót thương chút phận.

3)  Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương, bởi chúng con bị khinh miệt ê chề; hồn thật quá ê chề vì hứngchịu, lời nhạo báng của phường tự mãn, giọng khinh người của bọn kiêu căng.

 

Bài đọc 2:                                2 Cr 12, 7-10

Tôi tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dầm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi : " Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối". Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngật nghéo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.

Đó là lời Chúa.

 

Tung Hô Tin Mừng                         x.  Lc 4, 18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kể nghèo hèn. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng                                      Mc 6, 1-6

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : "Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghía là gì ? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em cùa ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi". Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đăt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng  chung quanh mà giảng dạy.

Đó là lời Chúa.

Read 953 times Last modified on Thứ năm, 09 Tháng 7 2015 08:56