Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 06:51

Bài Đọc Hàng Tuần-Chúa Nhật 17 Thường Niên-Năm B

Written by
Rate this item
(0 votes)

Bài Ðọc Hàng Tuần

26/07/2015 Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm B

BÀI ĐỌC 1                               2 V 4, 42-44

 

Họ ăn xong mà hãy còn dư

Bài trích sách các vua quyển thứ hai

Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: "Xin dọn cho dân chúng ăn". Ðầy tớ của người trả lời: "Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?" Nhưng người ra lệnh: "Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: 'Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư'". Ðoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 144, 10-11. 15-16. 17-18

Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (c. 16).

Xướng:

 

1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa,

và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài.

Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa,

và hãy đề cao quyền năng của Ngài.                                                            

2) Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa,

và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ.

Chúa mở rộng bàn tay ra,

và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.                                                       

3) Chúa công minh trong mọi đường lối,

và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm.

Chúa gần gũi những kẻ kêu cầu Ngài,

mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm.       

                                                    

Bài Ðọc 2: Ep 4, 1-6

Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đò gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc.

Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Ðấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Tung hô tin mừng:                       Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.

Tin mừng                                        Ga 6, 1-15

Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Ðó là lời Chúa.

Read 589 times Last modified on Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 07:18