• 25 08
  THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 07:00 pm

  Xin mời các Giáo Họ, Các Đoàn Thể, Các Phong Trào, các Ban Nghành tới tham dự phiên họp của HỘI ĐỒNG MỤC VỤ vào ngày Thứ Saú  25/08/17 lúc 7g00 tối tại Văn

 • 27 08
  THÁNH LỄ SẮC TỘC 02:30 pm

  Xin kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Bạn Trẻ tham dự Thánh Lễ Sắc Tộc do Đúc tổng Giám Mục Mark Coleridge chủ tế tại Nhà Thờ Chánh Tòa St Stephen’s Cathedral

 • 27 08
  HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 06:00 pm to 08:00 pm

  Xin kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Ban Mục Vụ, Quý Giáo Họ, Quý Hội Đoàn,  và Quý Thành Viên Hội Các Bà Mẹ tham dự  Lễ Kính Thánh Monica vào Chúa Nhật ngày 27/08/17

 • 25 08 - 27 08
 • 23 09 - 23 09