PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ XỨ ĐOÀN SAVIÔ
Sunday, 10 March 2019,  6:00 -  7:00
Hits : 29

Xin trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Giáo Họ, Quý Đoàn Thể, Phong Trào, Quý Cụ, Quý Ông Bà, Quý Phụ Huynh, Quý Anh Chị Em và Bạn Trẻ cùng đến tham dự:

Thánh Lễ Bổn Mạng của Xứ Đoàn - Thánh Saviô

vào Chúa Nhật 10/3/2019

lúc 6g00 chiều tại Nhà Nguyện Trung Tâm CĐCGVN.

Xin trân trọng kính mời.     Tm Xứ Đoàn Trưởng Paul Trần.

Location Nhà Nguyện Trung Tâm CĐCGVN.