PHONG TRÀO CURSILLO
Friday, 08 March 2019,  7:00
Hits : 25

Xin thân mời Toàn Thể Anh Chị Em Cursillista cùng tham dự Ultreya tháng 3 với chủ đề: “Sống Chứng Nhân Trong Cộng Đồng ” vào Thứ Sáu này ngày 08/3/2019 lúc 7g00 tối tại Lobelia House.

Xin Quý Anh Chị cùng nhắc nhở nhau tham dự đông đủ .

TmVPĐH , Giuse Lê Hiền Thạnh

Location  Lobelia House.