CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY 2019
From Wednesday, 20 March 2019 -  6:00
To Sunday, 24 March 2019 -  7:00
Hits : 60

Xin Kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà và Toàn Thể Anh Chị Em cùng tham dự các ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay do Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội Giuse

Vũ Văn Thiên hướng dẫn với chương trình như sau:

Thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2019

- 6g00 tối: Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Trung Tâm CĐCGVN

- 7g00 tối: Thuyết Giảng & Tĩnh tâm

Thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2019

- 6g00 tối: Thánh Lễ tại Nhà Thờ St. Mark’s  

- 7g00 tối: Thuyết Giảng & Tĩnh tâm.

Thứ Sáu ngày 22 tháng 3 Năm 2019

- 6g00 tối: Thánh Lễ tại Trung Tâm CĐCGVN

- 7g00 tối: Thuyết Giảng & Tĩnh tâm

Thứ Bẩy ngày 23 tháng 3 năm 2019

- 10g00 sáng đến 12g00 trưa: Gặp gỡ, đúc kết 3 buổi Tĩnh Tâm tại Trung Tâm CĐCGVN

- 6g00 tối: Tiệc Tri Ân Mừng Đức Tổng tại Trung Tâm CĐCGVN / Hội Đồng Mục Vụ sẽ phân phối vé

Chúa Nhật 24 tháng 3 năm 2019

  - 6g00 tối: Thánh lễ Tạ Ơn tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo VN.        Kính mong toàn thể Quý Cụ ,Quý Ông Bà , Anh Chị Em , Các bạn Trẻ và Các em Thiếu Nhi nhắc nhở nhau cùng tham dự các ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh này. Xin kính mời.      

LM Tuyên úy Giuse Vũ Minh Nguyên SVD

Location St Mark & Trung Tâm CĐCGVN