TĨNH TÂM THĂNG TIẾN HÔN NHÂN
Friday, 15 March 2019,  7:00
To Saturday, 16 March 2019
Hits : 28

Để thắp sáng lại ngọn lửa tinh thần của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân trong Cộng Đồng; Sẽ có một cuối tuần tĩnh tâm dành riêng cho các Anh Chị Em đã tham dự các khóa của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân. Buổi tĩnh tâm sẽ được tổ chức vào: Ngày Thứ Sáu 15/3/2019, tại Nguyện Đường Trung Tâm Cộng Đồng và được Cha Martin Đinh Trung Hòa hướng dẫn.

Chủ đề gồm có:

*Thăng tiến đạo đức bản thân

*Thăng tiến thông cảm vợ chồng

*Thăng tiến gương lành cho con

*Thăng tiến hồn tông đồ song đôi

Kính mời Quí Anh Chị Em đã tham dự chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân cùng ghi danh tại Bàn Ghi Lễ, và Văn Phòng Cộng Đồng để tham dự. Ước mong sự sinh hoạt của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân sẽ giúp ích nhiều cho các gia đình, nhất là các gia đình trẻ trong Cộng Đồng của chúng ta.

Lm Tuyên Uy Giuse Vũ Minh Nguyên SVD

Location Trung Tâm CĐCGVN