LEGIO MARIAE - 4 ĐƠN VỊ
Saturday, 27 October 2018, 10:00 -  1:30
Hits : 82

Xin thông báo đến 4 đơn vị Legio Mariae sẽ có buổi gặp gỡ với anh Nguyễn Văn Thống vào;

            Thứ Sáu 26-10-2018 lúc 7 giờ tối - 9 giờ tối

            Thứ Bảy 27-10-2018 lúc 10 giờ sáng - 1 giờ trưa,

tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam. Xin các thành viên trong 4 đơn vị Legio Mariae nhắc nhở nhau tham dự đông đủ.

Lm Giuse Vũ Minh Nguyên SVD, Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane.

Location Trung Tâm CĐCGVN