ĐƠN VỊ LÊGIÔ MARIAE NỮ VƯƠNG MÂN-CÔI
Thursday, 11 October 2018,  6:00 -  7:00
Hits : 51

Trân trọng kính mời Quý Hội Đoàn , Đoàn Thể , Toàn Thể Cộng Đồng Dân Chúa và Quý Hội Viên Hoạt Động cũng như Tán Trợ của 4 Đơn Vị Lêgiô Mariae tham dự Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng của Đơn Vị Nữ Vương Mân Côi vào ngày Thứ Năm 11/10/2018 lúc 6g00 chiều tại Nhà Thờ St. Mark’s . Chúng con ước mong sự tham dự của toàn thể Qúy Vị để cùng hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Đơn Vị chúng con . Trân trọng kính mời . Buổi Tĩnh Tâm dành riêng cho Đơn Vị Nữ Vương Mân Côi sẽ vào chiếu thứ Ba 09/10/2018 sau Thánh Lễ tại nhà thờ St Mark’s . Xin Quý Hội Viên lưu ý và nhắc nhở nhau cùng tham dự . Cám ơn. TM Đơn Vị Nữ Vương Mân Côi,Têrêsa Trần Xuân Hải.

Location Nhà Thờ St. Mark’s