GIÁO HỌ THÁNH TUÂN
Monday, 10 September 2018,  7:00 -  8:00
Hits : 44

Xin kính mời các thành viên trong Giáo Họ Thánh Tuân đến tham dự buổi đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ tại nhà Anh Chị Thủy-Răng 15 Polaris Inala vào thứ Hai 10/09/18, lúc 7g00 tối. Mọi chi tiết xin liên lạc Trùm Thịnh 0413567950

TM BCHGH. Thánh Tuân,

Tadeo Trần Văn Thịnh.

Location Anh Chị Thủy-Răng 15 Polaris Inala