GIA ĐÌNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT:
Friday, 07 September 2018,  3:00 -  4:00
Hits : 51

Xin kính mời toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa tham dự giờ lần chuỗi Kính Lòng Chúa Thương Xót , Thuyết Giảng & Chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu ngày 07/09/2018 lúc 3g00 chiều tại Nhà Thờ St Marks .

Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót cũng có giờ Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3g00 chiều Chúa Nhật hằng tuần tại Trung Tâm CĐCGVN . Xin kính mời quý vị cùng tham dự.           GĐLCTX Đồng Kính Mời

Location Nhà Thờ St Marks .