LEGIÔ MARIAE- ĐƠN VỊ ĐỨC MẸ LA VANG
Sunday, 12 August 2018,  6:00 -  7:00
Hits : 92

Xin kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Cụ, Quý Ông Bà, Ban Mục Vụ, Quý Hội Đoàn, Phong Trào, Đoàn Thể, Ban Ngành cùng tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng của Đội Đức Mẹ La Vang vào Chúa Nhật 12/08/2018 tại CĐCGVN, lúc 6g00 chiều. Xin kính mời toàn thể cộng đồng cùng tham dự.

Tm Đơn Vị Đức Mẹ La vang Trần Thị Mai

Location Trung Tâm CĐCGVN