QUÁN PHỞ CỘNG ĐỒNG
From Friday, 03 August 2018
To Sunday, 05 August 2018
Hits : 98

THÔNG BÁO

Xin thông báo QUÁN PHỞ VÀ BÚN BÒ HUẾ Công Đồng sẽ mở cửa vào cuối tuần tới, từ thứ Sáu 03/08/18 đến Chúa Nhật 05/08/18. Trong 3 ngày sẽ mở cửa từ 8g00 sáng cho đến 8g00 tối. Xin kính mời Cộng Đoàn Dân Chúa ủng hộ.

Tm CĐCG Chủ Tịch Giuse Vũ Hoàng Tân

Location Trung Tâm CĐCGVN