GIA ĐÌNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT:
Friday, 03 August 2018,  3:00 -  4:00
Hits : 89

Xin kính mời toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa tham dự giờ lần chuỗi Kính Lòng Chúa Thương Xót , Thuyết Giảng & Chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu ngày 03/08/2018 lúc 3g00 chiều tại Nhà Thờ St Marks . Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót cũng có giờ Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3g00 chiều Chúa Nhật hằng tuần tại Trung Tâm CĐCGVN .

Xin kính mời quý vị cùng tham dự.    

   GĐLCTX Đồng Kính Mời

Location Nhà Thờ St Marks