ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LIÊN BANG ÚC CHÂU & NAM THÁI BÌNH DƯƠNG
From Friday, 05 October 2018 -  3:00
To Sunday, 07 October 2018 -  5:00
Hits : 79

Các Linh Mục Tuyên Uý Đoàn & CĐCGVN Liên Bang Úc Châu sẽ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu với chủ đề :

“ BÊN MẸ DIỆU HIỀN ” tại Trung Tâm Thánh Mẫu Sydney. 20 Carr Rd , Bringelly , NSW 2556. Chương trình bắt đầu vào chiều thứ Sáu 05/10/18 và kết thúc vào chiều Chúa Nhật 7/10/18. Đây là lần đầu tiên Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang được tổ chức tại Úc Châu để mọi người cùng gặp gỡ, chia sẻ & tạ ơn Thiên Chúa & Mẹ Maria trong tâm tình 43 năm viễn xứ & cũng kỷ niệm 220 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lavang . Xin kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà , Anh Chị em & Các Bạn Trẻ cùng tham dự . Quý Vị có thể book & đi máy bay tự túc . Cộng Đồng CGVN Brisbane sẽ tổ chức Chuyến Hành Hương bằng xe Bus . Xe sẽ khởi hành từ Trung Tâm vào  thứ Năm 04/10/2018 và sẽ trở về vào chiều thứ Hai 08/10/2018 . Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh xe bus xin liên lạc với:

Anh Thông sđt: 0432101709- Anh Cương sđt: 0431121119- Chị Kim Thy sđt : 0448501233. Xin kính mời .

LM Giuse Vũ Minh Nguyên SVD, Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane

 Các Linh Mục Tuyên Uý Đoàn & CĐCGVN Liên Bang Úc Châu sẽ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu với chủ đề :

“ BÊN MẸ DIỆU HIỀN ” tại Trung Tâm Thánh Mẫu Sydney. 20 Carr Rd , Bringelly , NSW. Chương trình bắt đầu vào chiều thứ Sáu 05/10/18 và kết thúc vào chiều Chúa Nhật 7/10/18. Đây là lần đầu tiên Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang được tổ chức tại Úc Châu để mọi người cùng gặp gỡ, chia sẻ & tạ ơn Thiên Chúa & Mẹ Maria trong tâm tình 43 năm viễn xứ & cũng kỷ niệm 220 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lavang . Xin kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà , Anh Chị em & Các Bạn Trẻ cùng tham dự . Quý Vị có thể book & đi máy bay tự túc . Cộng Đồng CGVN Brisbane sẽ tổ chức Chuyến Hành Hương bằng xe Bus . Xe sẽ khởi hành từ Trung Tâm vào thứ Năm 04/10/2018 và sẽ trở về vào chiều thứ Hai 08/10/2018 . Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh xe bus xin liên lạc với:

Anh Thông sđt: 0432101709- Anh Cương sđt: 0431121119- Chị Kim Thy sđt : 0448501233. Xin kính mời .

LM Giuse Vũ Minh Nguyên SVD, Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane

Location 20 Carr Rd , Bringelly , NSW