GIÁO HỌ THÁNH TUÂN
Sunday, 11 February 2018,  7:00 -  8:00
Hits : 78

Xin kính mời các thành viên trong Giáo Họ Thánh Tuân đến tham dự buổi đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ tại tư gia Anh Chị Phi-Kim, 86 Swallow St, Inala vào thứ Hai  11.02.18, lúc 7g00 tối.

TM BCH G.H. Thánh Tuân,  Trùm Trưởng Tadeo Trần Văn  Thịnh

Location 86 Swallow St, Inala