Chương Trình Thánh Lễ Tết Mậu Tuất 2018
From Thursday, 15 February 2018 -  6:30
To Sunday, 18 February 2018 -  8:30
Hits : 192

THỨ NĂM 15/02: Thánh Lễ Giao Thừa MẬU TUẤT 2018

                            vào lúc  6g30 tối tại Trung Tâm CĐCGVN

  Sau Thánh Lễ, kính mời Cộng Đoàn cùng dự tiệc mừng Xuân

THỨ SÁU 16/02 Mùng 1 Tết, Cầu Bình An

      - 6g00 chiều: Thánh Lễ tại Trung Tâm  CĐCGVN   

      - 7g00 tối: Thánh Lễ tại Nhà Thờ St Mark

THỨ BẢY 17/02 Mùng 2 Tết, Cầu cho Ông Bà,Tổ Tiên Cha Mẹ

                         - 6g00 tối: Thánh Lễ tại Trung Tâm CĐCGVN

                         - 7g30 tối: Thánh Lễ Nhà Thờ St Mark, Inala

CHÚA  NHẬT 18/02: Mùng 3 Tết,Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm                    

        - 7g30 sáng: Thánh Lễ Nhà Thờ St Mark, Inala

                          - 6g00 tối: Thánh Lễ tại Trung Tâm CĐCGVN

Location Trung Tâm CĐCGVN - Nhà Thờ St Mark, Inala