PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ
Sunday, 28 January 2018,  9:00 - 12:00
Hits : 170

 Xứ Đoàn Saviô, chúng con kính xin thông báo cùng Quý Phụ Huynh Đoàn Thiếu Nhi chúng con sẽ bắt đầu sinh hoạt lại vào Chúa Nhật ngày  28  Tháng 1 Năm 2018.  Thời gian GHI DANH:   lúc 9 giờ sáng. KHAI GIẢNG : Thánh Lễ Khai Giảng sẽ vào lúc 11 giờ sáng. Kính mong quý phụ huynh có con em muốn tham gia đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin vui lòng đến để ghi danh.

Kính xin quý phụ huynh lưu ý các lớp Giáo Lý Bí Tích cũng sẽ Ghi danh và khai Giảng cùng một ngày Chúa Nhật ngày 28  Tháng 1 Năm 2018.

Để biết thêm chi tiết xin quý phụ huynh theo dõi Bảng Thông Báo được đăng ở ngoài Hội trường của Trung Tâm. Xin chân Thành Cám Ơn Quý Phụ Huynh

Tm TNTT, Xứ Đoàn Trưởng Paul Thach Trần.

Location Trung Tâm CĐCGVN