THÔNG BÁO VĂN PHÒNG CĐCGVN
From Monday, 01 January 2018 -  9:00
To Sunday, 21 January 2018 -  2:00
Hits : 200

Cha Tuyên Úy Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD,

sẽ nghỉ Tết trong hai tuần bắt đầu từ ngày 15/01/2018 đến hết ngày 28/01/2018.

Và trở lại làm việc vào thứ Hai 29/01/2018.

Mọi nhu cầu cần thiết xin liên lạc Cha Chánh Xứ.

Văn Phòng CĐCGVN sẽ đóng cửa từ thứ Hai 01/01/2018 cho đến hết Chúa Nhật 21/01/2018.

Và mở cửa lại thứ Hai 22/01/2018.

Trong thời gian này sẽ không có bản tin hàng tuần.

                   LM Giuse Vũ Minh Nguyên, Tuyên Úy                           CĐCGVN Brisbane.

Location Văn Phòng CĐCGVN