PHONG TRÀO CURSILLO
From Thursday, 04 January 2018 -  6:00
To Sunday, 14 January 2018 -  5:00
Hits : 197

Phong Trào Cursillo sẽ tổ chức 2 Khóa Tĩnh Tâm: Khóa Nam từ thứ Năm 04/01/18 đến Chúa Nhật 07/01/18 và

Khóa Nữ từ 11/01/18 đến 14/01/18

tại Camp Laurence, Lake Moogerah.

 Xin  Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cụ, Quý ông Bà, Anh Chị Em cùng  góp lời cầu nguyện cho 2 khóa. Xin cảm ơn.

Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD,

Tuyên Úy CĐCGVN

Location Camp Laurence, Lake Moogerah.