HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
Sunday, 17 September 2017,  4:00 -  5:00
Hits : 126

Xin mời các Thành Viên Hội Các Bà Mẹ tham dự phiên họp của Hội vào lúc 4g00 chiều Chúa Nhật  17/09/17, tai Nhà Nguyện TrungTâm CĐCGVN.

Xin kính mời quý bà Mẹ tham dự  đông đủ.  TM BCH Hội Các Bà Mẹ, Têrêsa Hoàng Thị Thọ.

Location Trung Tâm CĐCGVN