PHONG TRÀO CURSILLO
Friday, 15 September 2017,  7:00 -  8:00
Hits : 114

Để chuẩn bị cho hai khóa 51 & 52 vào Tháng 1- 2018 tại Camp Laurence, Lake Moogerah,

xin thân mời Quý Anh Chị Em Cursillistas tham dự buổi

TĨNH TÂM tuần thứ VI với chủ đề “Phục Vụ” vào thứ Sáu ngày 15/09/17 lúc 7g00 tối tại

                                    Trung Tâm CĐCGVN.

Xin Quý Anh Chị Em cùng nhắc nhớ nhau  tham dự đông đủ. Xin kính mời. TMVPĐH Chủ Tịch Giuse Lê Hiền Thạnh

Location  Trung Tâm CĐCGVN.