GIA ĐÌNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Friday, 01 September 2017,  3:00 -  4:00
Hits : 88

Xin kính mời toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa

tham dự giờ lần chuỗi Kính Lòng Thương Xót Chúa, Thuyết Giảng và Chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu ngày 01/09/17 lúc 3g00 chiều tại  nhà thờ St Mark. Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót cũng có giờ Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3g00 chiều Chúa Nhật hằng tuần tại Trung Tâm CĐCGVN . Xin kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà & Anh Chị Em đến tham dự để cùng Cầu Nguyện & Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót

 Đồng Kính Mời GĐ Lòng Chúa Thương Xót

 

Xin kính mời.

 

Location Nhà thờ St Mark.