TĨNH TÂM HỘI LEGIÔ MARIAE
From Monday, 04 September 2017 -  6:00
To Thursday, 07 September 2017 -  8:30
Hits : 121

Xin kính mời toàn thể các Ủy Viên, Hội Viên, Hoạt Động và Tán Trợ cùng ghi danh tham dự 4 ngày tĩnh tâm dành riêng cho Hội Viên, từ Thứ Hai 04 đến Thứ Năm 07, tháng 9 2017 do cha Canut Nguyễn Thái Hoạch hướng dẫn với Chủ Đề “BỔN PHẬN HỘI VIÊN CỦA LEGIÔ VỚI MẸ MARIA,” tại Trung Tâm và Giáo Xứ St Mark.

 

 

Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD,

Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane

Location Trung Tâm và Giáo Xứ St Mark.
Tại Trung Tâm : Thứ 2 và Thứ 4 : 6pm-8.30pm
Tại St Mark : Thứ 3 và Thứ 5 : 7pm-8.30pm