Thứ sáu, 23 Tháng 10 2015 15:27

BAN MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VN TGP BRISBANE

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TGP BRISBANE

Thánh Lễ: Thứ Sáu & Chúa Nhật: 6:00 giờ chiều

   Phụng Vụ Lời Chúa: 6:00 giờ chiều những ngày khác

LIÊN LẠC:

Linh Mục Tuyên Úy – Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD - 38791953 – 0426 239 388

Ban Mục Vụ

Chủ Tịch:         Giuse Phạm Văn Mạnh                           0450492946

Ngoai Vụ:         Thomas Huỳnh Ken                               0411313130

Kế Hoạch         Gioan Maria Lê Cương                           0422152055

                      Giacôbê Nguyễn Minh Huy                     0402666424

Thư Ký:           Gioan Baotixita Hoàng Minh Triết            0425824684            

Thủ Quỹ:          Giuse Dương Văn Minh                         0420352656

Giờ làm việc - Văn Phòng Trung Tâm:

                Thứ Hai đến thứ Sáu từ 9:00 sáng - 2:00 trưa  

THƯ TỪ LIÊN LẠC

42 Lilac Street, INALA QLD 4077 | P.O Box 198, INALA QLD 4077

ĐT: (07) 38791953 | Fax: (07)3279 9060

Emails: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.cdcgvnbrisbane.net

Read 744 times