• 20 03
    CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY 2019 08:00 am to 09:00 am

    Xin Kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà và Toàn Thể Anh Chị Em cùng tham dự các ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay do Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên hướng

Vui lòng nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn. Một mã xác minh sẽ được gửi đến cho bạn. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, bạn sẽ có thể chọn một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

Bản Tin Mới Nhất