• 19 08
    THÔNG BÁO VỀ AN TOÀN CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN TUỔI: 01:00 am

    Buổi Hội Thảo về An Toàn cho Trẻ Em & Người Lớn Tuổi sẽ vào Chúa Nhật ngày 19/08/2018 lúc 11g00 sáng tại Lobelia House . Đây là buổi hội thảo quan trọng và cần

  • 25 08
    HÀNH TRÌNH MỚI 12:00 am

    NGÀY ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN Cộng Đồng Công Giáo VN Tổng Giáo Phận Brisbane xin trân trọng kính mời Quý Cha , Quý Nam Nữ Tu Sĩ , Quý Cụ , Quý Ông Bà , Quý Anh Chị

  • 19 08 - 25 08

Vui lòng nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn. Một mã xác minh sẽ được gửi đến cho bạn. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, bạn sẽ có thể chọn một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

Bản Tin Mới Nhất