Kính thưa quý Ðức Cha, Ðức Ông, quý Linh Mục và Tu Sỹ, quý Ban Mục Vụ các Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam, quý Ông Bà, Anh Chị Em trên lãnh thổ Úc Châu.

Lời đầu tiên Ban Mục Vụ đại diện Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Brisbane chân thành kính gửi tới quý Ðức Cha, Ðúc Ông, quý Linh Mục, Tu Sỹ và Cộng Ðồng Dân Chúa lời chào bình an và niềm vui trong Ðức Kitô Chúa chúng ta.