• 23 09
  TIỆC GÂY QUỸ HẰNG NĂM 06:00 pm

  CĐCGVN sẽ tổ chức gây quỹ hằng năm cho việc xây dựng và bảo trì Trung Tâm. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 23/09/17 tại Hội Trường Trung

 • 24 09
  BPV HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH : 04:00 pm to 05:00 pm

  Kính mời các thành viên  tham dự Kinh Nguyện Thần Vụ vào lúc 4giờ chiều Chuá  Nhật 24-9-2017 tại nhà nguyện Trung Tâm CĐCGVN. T.M BPV. Thư ký: Teresa Đặng

 • 24 09
  GIÁO HỌ MICAE 06:00 pm to 07:00 pm

  Xin kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Bạn Trẻ tham dự Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Quan Thầy Giáo Họ Micae vào Chúa Nhật 24/09/2017

 • 23 09 - 24 09
 • 01 10 - 02 10

Bản Tin Mới Nhất