• 22 09
  THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 12:00 am

  Thầy Phaolô Nguyễn Ngọc Hải Đăng, OSA Kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Bạn Trẻ tham dự Thánh Lễ truyền Chức Linh Mục của Thầy Sáu Phaolô Nguyễn

 • 23 09
  BAN PHỤNG ĐOÀN 08:00 am to 09:00 am

  Xin kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Các Giáo Họ, Các Đoàn Thể, Phong Trào và Các Ban Ngành, Quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Bạn Trẻ, cùng tham dự Lễ Quan Thày Thiên Thần

 • 27 09
  ĐẠI HỘI HUYNH ĐOÀN GIA ĐÌNH ĐA MINH ÚC CHÂU 10:00 pm to 07:00 am

  Đại Hội Huynh Đoàn Gia Đình Đa Minh Úc Châu lần đầu tiên được tổ chức ở Brisbane sẽ vào cuối tuần ngày 28, 29, và 30 tháng 9 năm 2018, tại Lobelia House. Xin trân

 • 22 09 - 30 09
 • 29 09 - 07 10
 • 05 10 - 07 10

Bản Tin Mới Nhất